Vi regner sirkulærøkonomien hjem

Les hvordan her

Verdens første sirkulære fagmiljø

Den sirkulære regnskapsklyngen består av en koalisjon av fageksperter
fra privat og offentlig sektor i Norge.

Les mer om oss >
Mattestykket må gå opp

Regnskapsføreren har en nøkkelrolle

Regnskapsføreren har en nøkkelrolle som næringslivets nærmeste rådgiver når kundene skal omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller.

Nettopp derfor er etableringen av en sirkulær regnskapsklynge nødvendig og viktig.
Les mer

Regnskapsmessige hinder forsinker innføring av sirkulærøkonomi

  • Barrierer
    Sirkulære forretningsmodeller setter nye krav til regnskapsstandardene. Ønsket om å drive bærekraftig blir stadig større, men gamle regler og standarder forsinker omleggingsprosessen.
  • Nytenkning må til
    Det må blant annet tenkes nytt når det gjelder verdsettelse av brukte materialer i balansen, skattemessig fradrag for ukurante varer og selskapers likviditet.

Klyngearbeidet er aktuelt for en rekke interessenter:

Regnskapsførere
Næringslivet
Myndigheter
Gründerbedrifter
Standardsettere
Studenter
Andre aktører som fremmer forskning og innovasjon

Ønsker du å holde
deg oppdatert på hva vi driver med?

Meld deg på vår mailingliste.