Vårt eksistensgrunnlag

Formål og visjon

Klyngen skal bidra til at regnskapsføreren, næringslivets nærmeste rådgiver, sikrer lønnsomhet i nye og sirkulære forretningsmodeller og til realiseringen av norsk næringslivs grønne konkurransekraft.

Regnskapsklyngen driver den sirkulære dagsorden videre ved å jobbe med konkrete caser samt utvikle opplæringsmateriell.
Vår visjon

Den sirkulære regnskapsklyngen skal løse utfordringer knyttet til lønnsomheten i en sirkulær økonomi, og skal gi interessenter veiledning og løsninger i forbindelse med sirkulærøkonomi.

A feature overview

Formål

  • Endringsagent

    Å være en pådriver for endring av regnskaps-,skatt- og avgiftsregelverk.
  • Sette agenda

    Å sette sirkulærøkonomi på enhver regnskapsførers agenda ved å utvikle og tilgjengeliggjøre oppdaterte modeller, nye standarder og ny kunnskap, samt integrere fagfeltet i de ulike utdannelsestilbudene.
  • Internasjonalt nettverk

    Å være en node for internasjonalt samarbeid.

Klyngearbeidet er aktuelt for en rekke interessenter:

Regnskapsførere
Næringslivet
Myndigheter
Gründerbedrifter
Standardsettere
Studenter
Andre aktører som fremmer forskning og innovasjon