Historien til den sirkulære regnskapsklyngen

«Det grønne skiftet skjer først når vi får til lønnsomme sirkulære forretningsmodeller!»

Norges – kanskje verdens – første sirkulære regnskapsklynge hjelper norske bedrifter med omleggingen til sirkulære forretningsmodeller og bærekraftig drift.
Les mer

17

Fageksperter fra næringsliv og akademia hadde et felles mål, slo seg sammen og danner i dag klyngen.

1

Vi jobber for tiden med en lærebok om sirkulærøkonomi rettet mot alle som ønsker å praktisere sirkulær regnskapsføring.

7

Vi har analysert og utbedret regnskapsføringen til syv virksomheter med sirkulære forretningsmodeller.

Tilblivelsen

Den sirkulære regnskapsklyngen ble etablert i 2019, på initiativ av daværende administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen. Klyngen består av fageksperter fra Høyskolen i Innlandet og Regnskap Norge, samt aktører fra Regnskap Norges medlemsbedrifter. Klyngen administreres av Regnskap Norge.

Klyngen bistår norske bedrifter med omleggingen til sirkulæreforretningsmodeller og lønnsom og bærekraftig drift.

Formål

Den sirkulære regnskapsklyngen har som mål å være motoren i omstillingen til en sirkulær økonomi. Aktører fra regnskapsbransjen, næringslivet og akademia jobber for å løse konkrete problemstillinger knyttet til regnskap, skatt og avgift.

Resultatene fra klyngearbeidet oppmuntrer og påvirker til endringer av lover og regelverk, og gjør det enklere å drive sirkulært.

Hvordan jobber klyngen?

Møtevirksomhet

Klyngen møtes 5-6 ganger årlig.

Hver gang tar for klyngen for seg 2-3 bedriftscaser som fordeles på ulike arbeidsgrupper.

Bedriftscaser

Gruppene jobber med reelle utfordringer som caset har innen skatt og regnskap, i forbindelse med sin sirkulære modell – og kommer med konkrete forslag på løsninger innenfor dagens rammer og system.

Sluttrapporter

Hvert case får sin egen rapport. Casearbeidet resulterer i en caserapport som presenteres for og tildeles den enkelte bedrift.

Øvrige prosjekter

Videre samles innsikter og kunnskap fortløpende i prosjekter som nye lovforslag og lærebøker for å nevne noe.

Regnskapsmessige hinder forsinker innføring av sirkulæreøkonomi

  • Barrierer
    Sirkulære forretningsmodeller setter nye krav til regnskapsstandardene. Ønsket om å drive bærekraftig blir stadig større, men gamle regler og standarder forsinker omleggingsprosessen.
  • Nytenkning må til
    Det må blant annet tenkes nytt når det gjelder verdsettelse av brukte materialer i balansen, skattemessig fradrag for ukurante varer og selskapers likviditet.
Mattestykket må gå opp

Regnskapsføreren har en nøkkelrolle

Regnskapsføreren har en nøkkelrolle som næringslivets nærmeste rådgiver når kundene skal omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller.

Nettopp derfor er etableringen av en sirkulær regnskapsklynge nødvendig og viktig.

Vil du følge oss?
Meld deg på vår mailingliste.