Menneskene i den sirkulære regnskapsklyngen

Vi er et tverrfaglig team som mener regnskapsføring er nøkkelen for å muliggjøre en sirkulær omstilling i Norge.

Deltagere

Fagekspertene i klyngen