Lærebok: Å regne sirkulærøkonomien hjem

Boken er for regnskapsførere som ønsker å utvikle nye forretningsområder i sine virksomheter, studenter som ønsker å lære hvordan de skal møte fremtiden og andre nerder som sover best med en murstein på nattbordet.

Bakgrunn

Til tross for en kollektiv oppslutning rundt Paris-avtalen 2015, har CO2-nivået fortsatt å stige og forårsaker global oppvarming. Økningen i temperatur truer økosystemer og det biologiske mangfoldet som er avgjørende for å sikre matforsyningen, rent vann, ren luft, beskyttelse mot ekstremvær og tilførsel av medisiner. På grunn av pandemien Covid-19 er det også en ny bevissthet rundt risikoen forbundet med store globale verdikjeder og den enorme transporten av råvarer og produkter.

Begrepet sirkulærøkonomi adresserer disse utfordringene og er derfor også naturlig nok en av flere løsninger som foreligger i en rekke programforslag og initiativer – både i FN, EU og nå i Klimaplanen til Norge.  

Å implementere sirkulærøkonomien i praksis innebærer en skare av tilnærminger – fra nye forretningsmodeller, løsninger som optimaliserer materialflyten og nye materialer. Til tross for sirkulærøkonomiens unge alder, foreligger det stadig mer kunnskap og kompetanse om en rekke av disse tilnærmingene. Det vi derimot vet mindre om er hvordan regnskapsføring kan bidra til å sikre kostnadseffektive og lønnsomme forretningsmodeller samt hvor dagens regelverk hindrer nettopp disse nye løsningene å fungere i et kommersielt marked.

Om boken

Denne boken har som formål å utforske regnskapets rolle i sirkulærøkonomiske virksomheter i Norge. Med noen få unntak har dette ikke blitt forsket på tidligere. Spørsmålet om regnskapets rolle i virksomheten er imidlertid ikke nytt. Sirkulærøkonomi som begrep er derimot en relativ nyforeteelse. Kapitlet innleder derfor med en introduksjon til litteraturen om sirkulærøkonomi for deretter å forankre bokens problemstilling og formål teoretisk gjennom å relatere til den ganske omfattende forskningen om regnskapets rolle. Kapitelet avsluttes med en kort redegjørelse for metoden og bokens videre disposisjon.  

"Vi ønsket å tilgjengeliggjøre innsikter og kompetanse som vi har tilegnet oss gjennom flere år med bedriftscaser og analyser. Kompetanse er en viktig nøkkel for å katalysere en omstilling."
- Christine Lundberg Larsen, Grunnlegger av den sirkulære regnskapsklyngen

Fremdrift

Bokprosjektet er regnskapsklyngens hovedprosjekt i skrivende stund. Boken er planlagt lansert i 2022. Ta kontakt om du har noen henvendelser hva gjelder bokprosjektet.